Tarieven

Een eerste consult kost €85,- per uur en een vervolgconsult kost €75,- per uur. Het is afhankelijk van je klacht hoeveel behandelingen je nodig hebt. Zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van een behandeling. Dit is afhankelijk van het aanvullend pakket. Vergoedingspagina: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

 

VBAG/RBCZ

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen) en valt hierdoor onder het RBCZ (Klacht- en Tuchtrecht en de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).